Инсандикай лезги халкьдин мисалар. Лезгинские народные пословицы о человеке

Инсан акьулдалди къуватлу я.

Инасан рекье-хуьле чир жеда.

Инсан хьун регьят я, инсан яз амукьун четин.

Инсан яз атана, инсан яз хъфена кIанда.

Инсан галачир туруни затIни атIудач.

Инсанди чилел вичин тIвар тада.

Инсандилай багьа затI авач.

Читать далее «Инсандикай лезги халкьдин мисалар. Лезгинские народные пословицы о человеке»