Шиир “ХъуьтIуьн йиф”. Шаир Абдулкъадир Алкадарский. Стих о зиме на лезгинском языке

sneg

Пилте-пилте  жив къвазва

Ацукьзава къаварал.

Гьич са гъедни аквазмач,

Цифер ала цаварал.

*** 

Экв аквазмач санайни,

РакIар, дакIар акьална,

Ван къвезмач регъвяйни,

ТIапIар яна агална.

А.-Къ. Алкадарский

Оставить комментарий