Шиир “Хьран фу”. Шаир Седакъет Керимова. Детский стих на лезгинском языке

Xran fu

 

Седакъет Керимовади галаз шиир “Хьран фу” чирзава.

Учим стих “Хлеб” вместе с Седагет Керимовой.

        “Хьран фу”

Чи хьра рагъ хъуьрезва,
Фарал элкъвез, кьуразва.
Дадлуди я ам пара,
Чранва мад са хара.
Аваз хьурай хъвез чина.
Ша, тухдалди нен чна.

 

 

!

Оставить комментарий